Et aktivt trossamfunn

BCC Østfold er en lokalmenighet i det kristne internasjonale fellesskapet, Brunstad Christian Church (BCC).
Les mer om oss

Siste artikler

Bible Kids Camp

I BCC Østfold er det et rikt aktivitetstilbud til barn og ungdom, og Bible Kids er en del av dette tilbudet. Bible Kids er navnet på barnesatsningen i BCC, og her får barna lære bibelhistorie på en engasjerende og innovativ måte som fenger dem på deres aldersnivå. Bible Kids er delt i tre grupper; Bible…

tor 15. feb 2024

Bibelundervisning for ungdom

Hvert år arrangerer lokalmenighetene i BCC en bibelundervisningspakke (BU) for ungdom i alderen 14-15 år. Dette utføres også i vår lokalmenighet her i BCC Østfold. Hensikten med denne undervisningen er å skape en grunnleggende forståelse av menighetens tro og lære, og samtidig vise hvordan troen kan brukes som et verdifullt verktøy i ungdommenes hverdag. Ungdommen…

man 11. des 2023
BCC Østfold - frivillighetshelgen

En helg i frivillighetens navn

Helgen 10. – 12. februar var over 30 medlemmer fra BCC Østfold invitert til å delta på den første frivillighetshelgen som ble arrangert i regi av BCC-forbundet.

tir 14. feb 2023

Østfold som ressursmenighet

Frivilligheten stod sterkt da BCC Østfold deltok som ressursmenighet under årets brødrestevne 11. – 13. november på Oslofjord Convention Center. Bretter opp erma for felleskapet BCC Sveits hadde hovedansvar for stevnet, og BCC Østfold fikk bidra som ressursmenighet. Denne oppgaven innebar medansvar for gjennomføringen av arrangementet, en oppgave som ble grepet med begge hender av…

tir 15. nov 2022

Årsmøte 15.06.2022

Onsdag 15.juni ble det avholdt ordinært årsmøte i BCC Østfold. En liten flokk var til stede denne dagen. Saksliste og dokumenter var sendt ut i god tid før møte, slik at medlemmene hadde mulighet til å sette seg inn i sakene på forhånd. Alle medlemmer over 15 år har møte-, forslags-, tale- og stemmerett i…

man 22. aug 2022

Misjonsfest

Onsdag 22. september fikk vi, som vår første felles samling etter en lang tid med korona-restriksjoner, oppleve en minnerik kveld preget av giverglede og takknemlighet i en feststemt storsal på Quality hotell i Sarpsborg. Misjonsarbeidet har alltid hatt en sentral plass i BCC`s virksomhet. Den siste tiden har søkelyset på og arbeidet rundt internasjonal misjon…

søn 17. okt 2021
Aktivitetssøndag for små og store barn

Aktivitetssøndag for små og store barn

Søndag 19. september ble det arrangert aktivitetssøndag til stor glede for både små og store barn.  I BCC Østfold har vi tradisjon med å lage gode arenaer for barn og ungdom, og denne høsten har vi startet med faste månedlige aktivitetsdager, som et ledd i en satsning på området. Barna er vår nærmeste misjonsmark, og…

man 20. sep 2021
Voksendåp på Furuheim

Dåp på Furuheim

Søndag den 29. august ble en varm og flott sensommerdag med dåp på Furuheim. Dette ble en ekstra høytidsdag hvor det var 11 personer som bekjente sitt håp og tro på et seirende liv og lot seg døpe. De ble styrket i sitt personlige valg ved flere appeller, hvor vi hørte at enda er det nådetid…

tor 2. sep 2021

Barnevelsignelse

Søndag 13. juni hadde vi gleden av å invitere til barnevelsignelse på Furuheim. Denne gangen var det ekstra mange barn, da forrige barnevelsignelse faktisk var i november 2019. Alle familier med barn å velsigne var invitert, og det ble til sammen 23 barn med sine familier. Salen var rigget og satt så fint i stand…

fre 25. jun 2021

Prosjekter gjennom 2020

I 2020 ble flere prosjekter gjennomført i BCC Østfold. I tillegg til ferdigstillelse av nytt mediarom, ble det gjort tiltak for å forbedre strandsonen på Furuheim. I tillegg ble båten vår, Ternen, brukt flittig sommeren 2020. Nytt mediarom Tidlig i 2020 sto vårt nye mediarom med oppdaterte tekniske muligheter ferdig. Dette skulle vise seg å…

lør 23. jan 2021

Vår tro

Brunstad Christain Church Østfold er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (BCC). Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkeltes kristenliv og grunnlaget for vår virksomhet. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for.
Les mer om oss

Kort om oss

Vi holder til på Furuheim i Borge, hvor vi har eiendom med aktivitetssenter, fine uteområder og strandlinje. En del av senteret leies ut til Skjærviken Barnehage. Eiendommen kjøpte vi midt på 70-tallet, og i 1998 sto dagens hovedbygg ferdig. Da var også de to lokalmenighetene i Fredrikstad og Sarpsborg slått sammen, og medlemmene våre er for det meste bosatt i de to byene.
Kom i kontakt