Østfold som ressursmenighet

/

Frivilligheten stod sterkt da BCC Østfold deltok som ressursmenighet under årets brødrestevne 11. – 13. november på Oslofjord Convention Center.

Bretter opp erma for felleskapet

BCC Sveits hadde hovedansvar for stevnet, og BCC Østfold fikk bidra som ressursmenighet. Denne oppgaven innebar medansvar for gjennomføringen av arrangementet, en oppgave som ble grepet med begge hender av engasjerte medlemmer. Evner og krefter ble satt inn, til stor glede for fellesskapet. 357 arbeidsskift, fordelt på 71 medlemmer, ble fylt opp i forkant av stevnet og det ble meldt om stort engasjement, velvilje og arbeidsglede blant de frivillige.

Takk for en fantastisk innsats!