En helg i frivillighetens navn

/

Helgen 10. – 12. februar var over 30 medlemmer fra BCC Østfold invitert til å delta på den første frivillighetshelgen som ble arrangert i regi av BCC-forbundet.

BCC Østfold - frivillighetshelgen

To av de strategiske mål som er satt i forbundets plan for de neste årene er at vi skal være én menighet, og at vi skal ha en sterk og bærekraftig ressurstilgang. Det vil si at vår virksomhet skal karakteriseres av enhet, åndskraft og engasjement på tvers av individer og menigheter. Og tilgangen på ressurser blir sterkere når den frivillige innsatsen er planmessig og givertjenesten er en naturlig del av menighetslivet. Dette er en viktig bakgrunn for frivillighetssamlingen denne helgen.

fra bcc.no

Invitert av BCC-forbundet

Organisasjonene i BCC-forbundet arrangerte samlinger for blant annet planlegging av event, workshops, kurs og seminarer for barne- og ungdomsforeninger, styrearbeid, faggrupper innen justis, språk, finans, musikk og flere områder. 

BCC Østfold til frivillighetshelgen
Fra venstre: Ida Skofterud, Lasse Minge, Thea Ådalen og Rebekka Olsen Hall

Jeg er så takknemlig for å kunne jobbe med felles prosjekter som vi har i Østfold. Det er godt å kunne bidra frivillig for å gi noe tilbake. Sammen med nøkkelpersoner fra BCC Event planla vi hvordan vi best mulig kan gjenbruke det vi allerede har på lager slik at vi får en bærekraftig og gjennomførbar plan for dekoren på pinsestevnet. En veldig nyttig og produktiv helg, med mye engasjement og trivsel.

Ida Skofterud

Planlegger pinsestevnet

Lokalmenigheten i Østfold har fått tildelt ansvaret for å planlegge årets pinsestevne, og i løpet av helgen arbeidet tretten frivillige fra Østfold med å planlegge dekor, aktiviteter og innholdselementer til arrangementet i pinsen.

Planlegging av pinsestevnet 2023

En av de som arbeidet med å planlegge aktiviteter for aldersgruppen 0-5 år er Irene Telle.

Irene Telle

Det var fantastisk å være sammen med andre frivillige på Brunstad denne helgen. Det som gjorde ekstra sterkt inntrykk på meg, var å møte de som jobber i BCC Event, og se den innsatsen de legger ned for at arrangementene skal fungere best mulig. Det motiverer meg å kunne bidra med det jeg kan og gjøre noe godt for de minste barna.

Irene Telle

Satsning på 60+

Det har gjennom mange år vært satset stort på barne- og ungdomsarbeid i BCC, også i Østfold. Barna og ungdommen har med tiden fått et stort og variert aktivitetstilbud i et kristent, sunt og trygt miljø. Denne helgen har komiteen for 60+ arbeidet med strategi og planer for at de over 60 år også skal få en aktiv og innholdsrik alderdom, hvor de kan bli inkludert og være med i menighetslivet på en måte som passer målgruppen.

Einar Tombre

Jeg synes det er givende å kunne bidra i en komite som arbeider med aldersgruppen 60+, og se hvordan vi kan dekke de behovene de har, og hvordan de fortsatt skal kunne være aktivt med i menighetens arbeide. Det er veldig spennende alt det som ligger foran oss nå.

Einar Tombre
Noen av våre deltagere benyttet helgen til å arbeide med årsrapport for 2022
Noen av våre deltagere benyttet helgen til å arbeide med årsrapport for 2022

Det å arbeide sammen, bli inspirert og utveksle erfaringer på tvers av menighetene var til nytte for de som deltok på frivillighetshelgen. Takk for en inspirerende helg!