Om vår menighet

Vår felles tro er det som knytter oss sammen, den er utgangspunktet for hver enkelts kristenliv og grunnlaget for all vår virksomhet. Dette skaper et engasjement hos den enkelte, som gjør at vi får et aktivt fellesskap. Vårt trosgrunnlag er forankret i bibelen, og i den læren og de verdiene som menighetens grunnlegger Johan O. Smith sto for. Vår visjon er å gi gode rammebetingelser for en trygg og god barndom, et utviklende og aktivt kristenliv som ungdom og voksen, og en meningsfull og rik alderdom.

Et mål er at alle skal føle seg
inkludert, respektert og verdifull i vårt fellesskap.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Våre samlinger

Hver søndag samles menigheten til møte på Furuheim. Møtene er uformelle, og innhold, talere og tema er så godt som aldri bestemt på forhånd. Møtene inneholder bønn, sang og forkynnelse, og mange medlemmer bidrar med å dele noe fra sitt eget liv i korte, personlige innlegg.  Det er også lagt til rette en egen tilpasset søndagsskole for barn i alderen 3 til 12 år. I tillegg til møte på søndagene samles ofte hele menigheten til fest- og merkedager, jubileer og høytider.

Søndagsskole

Rundt 20 frivillige unge og voksne er med og arrangerer søndagsskole, som er delt inn i grupper utifra alder. Vi tror gode opplevelser i barndommen kan være til glede hele livet, og målet med søndagsskolen er nettopp dette – å gi barna positive og trygge samlinger, hvor de også blir kjent med bibelhistorien og hører om Jesus.

Ønsker du å vite hvordan det er å være medlem og å vokse opp i BCC?

Trosopplæring

Hvert år tilbys alle medlemmene som går i 9. klasse å være med på trosopplæring. Kurset formidler menighetens forståelse av kristendom og tro på en enkel måte. Det legges stor vekt på engasjement fra de som deltar, og de inkluderes i å påvirke innhold og tema, aktiviteter og trivsel. Vi ser tenårene som en avgjørende tid, og trosopplæringen skal også være et sted å møte gode venner, både voksne og unge.

Dette er også et fint sted å ta opp temaer som opptar de unge, men som ikke direkte inngår i vårt trosgrunnlag, som for eksempel mobbing, politikk, moral og normer i samfunnet. Trosopplæringen skal åpne for refleksjon og samtale, som igjen gir grunnlag for forskjellige livsvalg.

Senior

60 av medlemmene i vår menighet er over 60 år. Flere ganger i måneden treffes mange av disse seniorene, enten til en hyggelig og lang lunsj, eller på utflukter.

For mange er disse samlingene et høydepunkt, hvor de kan møte venner i et rolig og avslappet miljø. Jubilanter blir vanligvis markert og de samles også rundt spill, utlodning og god mat.

Denne gruppen drar også ofte på dagsturer, ut i naturen, på museum eller på besøk til en seniorgruppe i en annen lokalmenighet.