Om vår menighet

BCC Østfold er en menighet tilknyttet BCC Norge, med ca. 700 medlemmer, hvorav ca. X er ungdommer. Vi holder til på Furuheim i Skjærviken, men medlemmene holder til i hele området rundt Fredrikstad og Sarpsborg.

Vårt formål er å fremme den kristne tro slik den fremkommer i BCCs trosgrunnlag, og lære alle mennesker som ønsker det å holde alt det Jesus har befalt, samt å fremme kristendommens rammevilkår og anseelse i samfunnet. Hvis du vil vite mer om hva vi i BCC tror på, kan du lese mer her. En felles tro på et personlig kristenliv gjør oss til en aktiv og livskraftig menighet. BCC Østfold er opptatt av å gi gode rammebetingelser for at våre medlemmer kan få gode opplevelser fra barndommen, gjennom ungdommen og voksenlivet, helt frem til alderdommen. Dette gjenspeiles i våre aktivitetstilbud, som dekker alle aldersgrupper, og mange ulike interessegrupper.

Et mål er at alle skal føle seg
inkludert, respektert og verdifull i vårt fellesskap.

Ønsker du å vite mer om Brunstad Christian Church og menighetens trosgrunnlag, kan du lese mer om dette på bcc.no og aktivkristendom.no.

Våre samlinger

Menigheten i Østfold samles til oppbyggelige søndagsmøter på Furuheim på søndager kl. 12:00. Søndagsmøtene har ingen fast struktur, og alle kan fritt bidra med det de har på hjertet. Etter et par sanger, starter det ofte med en eller to taler, og fortsetter med korte, personlige vitnesbyrd og appeller, gjerne basert på erfaringer fra eget liv. Gjennom hele møtet er det jevnlig allsanger, og av og til en spontan solosang. Møtene varer gjerne 1,5 time, og etterpå er det ofte salg av mat, kaker og kaffe.

Aktiviteter for barn

I vår menighet jobbes det aktivt med å tilby barn sunne og gode fritidsaktiviteter i et rusfritt miljø. I tilknytning til søndagsmøtene arrangerer vi søndagsskole for barn i alderen tre til tolv år. Her får barna høre om bibelens budskap på en tilpasset og spennende måte. Vi bruker innhold fra Bible kids, som er BCCs sentrale satsning på kristent innhold rettet mot barn. Les mer om dette her.

I tillegg samarbeider BCC Østfold med Aktivitetsklubben for å tilby barn mellom seks og tretten år et godt fritidstilbud, med ulike interessegrupper. I tillegg har vi egne aktiviteter og turer for «tweens», altså barn mellom ti og tolv år, for å kunne gi disse ekstra trygghet i overgangen mellom barndom og ungdom. Her kan du lese mer om Aktivitetsklubben.

Ungdomstilbud

For aldersgruppen 13 til 36 har vi egne samlinger med trosoppbyggelse, aktiviteter og trivsel. Et par ganger i året har vi egne ungdomsfester med god mat, musikk, leker og underholdning. I tillegg samarbeider BCC Østfold med Brunstad Ungdomsklubb (BUK), Xercize Sport og MakeMusic for å gi ungdommene mellom 13 og 26 år et bredt tilbud med gode fritidsaktiviteter, blant annet klatring, fotball, håndball, gaming, musikk, mediaproduksjon mm.

Vi har gjerne også en ungdomstur i året, enten til fjellet, eller for å besøke en ungdomsflokk i en annen menighet.

Trosopplæring

Hvert år tilbys alle medlemmene som går i 9. klasse å være med på bibelundervisning, gjerne forkortet BU. Her får de innblikk i BCCs forståelse av kristendom og tro på en måte. Det legges vekt på å knytte temaene opp til ungdommenes egen hverdag, slik at temaene gjøres.


Gjennom BUK arrangeres det også ulike bibelstudieprosjekter to ganger i året, hvor ungdommene tar for seg et bibelsk tema, for eksempel om Hebreerbrevet og Bergprekenen. Disse prosjektene brukes aktivt i det lokale ungdomsarbeidet.

Senior

Vi har også 60+ samlinger hvor vi har gleden av å møtes 2-3 timer en gang i måneden for trivsel og oppbyggelse, samt noe fysisk aktivitet som passer målgruppen. Invitasjon av andre seniorgrupper er også noe vi har som mål for å knytte gode samfunnsbånd .

Et godt måltid og loddsalg hører også med for å øke glede og trivsel når vi er sammen. Seniorene arrangerer også dugnad på vårt felles sted, f. eks rydding på kjøkken/lager og generelt vedlikehold av utstyr, en viktig og god jobb.v