Årsmøte 15.06.2022

/

Onsdag 15.juni ble det avholdt ordinært årsmøte i BCC Østfold. En liten flokk var til stede denne dagen.

Saksliste og dokumenter var sendt ut i god tid før møte, slik at medlemmene hadde mulighet til å sette seg inn i sakene på forhånd. Alle medlemmer over 15 år har møte-, forslags-, tale- og stemmerett i årsmøtet.

Agenda for årsmøtet ble gjennomgått og deretter ble ordstyrer, referent og medunderskrivere valgt. Agenda og saksliste ble også godkjent.

BCC Østfold er en del av BCC-forbundet. Som medlem har BCC Østfold rett til å stille med deltakere i representantskapsmøte i BCC-forbundet og til landsmøte i BCC Norge. Dette var en sak som skulle vedtas av årsmøte. Styrets forslag til representanter både i BCC-forbundet og i BCC Norge ble enstemmig vedtatt.

Videre ble årsregnskapet for 2021 gjennomgått og godkjent ved votering. Regnskapet viste hyggelige tall. BCC Østfold har en solid og god økonomi.

Til slutt fikk vi en gjennomgang av ferdig årsrapport. Årsrapporten viser tilbakeblikk fra fjoråret og viktige satsingspunkter for lokalmenigheten.