Misjonsfest

/

Onsdag 22. september fikk vi, som vår første felles samling etter en lang tid med korona-restriksjoner, oppleve en minnerik kveld preget av giverglede og takknemlighet i en feststemt storsal på Quality hotell i Sarpsborg.

Misjonsarbeidet har alltid hatt en sentral plass i BCC`s virksomhet. Den siste tiden har søkelyset på og arbeidet rundt internasjonal misjon og kristent sosialt entrepenørskap skapt et høyt engasjement i lokalmenigheter verden rundt med et sterkt ønske om å bidra inn i denne virksomheten på forskjellige plan. Dette er også tilfelle i Østfold. Onsdag 22.09 fikk vi i den anledning, som vår første felles samling etter en lang tid med korona-restriksjoner, oppleve en minnerik kveld preget av giverglede og takknemlighet i en feststemt storsal på Quality hotell i Sarpsborg.

Gjennom musikkinnslag og trosstyrkende talebidrag kom Jesu klare budskap, om å tjene hverandre og omgås de menneskene vi er satt sammen med i hverdagen med respekt og kjærlighet og uten baktanke om egen vinning, tydelig fram. Ved å følge Jesu eksempel, han som ydmyket seg, tok sitt kors opp daglig, beseiret sin egenvilje og gikk under de andre for å være alles tjener, vil vi oppleve at stridigheter opphører og ekte samfunn kommer fram. På denne måten er vi med på å samle til Jesus, med på å utføre hans misjonsbefaling der vi er i vår egen hverdag. Disse samlende krefter finnes blant alle som setter prøve på sin egen atferd og livsførsel, som har Jesus som forbilde i forholdene og renser bort egoismen og ondskapen som bor i vår egenvilje. Menigheten skal være et samlingssted for alle mennesker som ønsker å leve et slikt liv, verden over og uavhengig av andre livsomstendigheter.