Aktivitetssøndag for små og store barn

/
Aktivitetssøndag for små og store barn

Søndag 19. september ble det arrangert aktivitetssøndag til stor glede for både små og store barn. 

I BCC Østfold har vi tradisjon med å lage gode arenaer for barn og ungdom, og denne høsten har vi startet med faste månedlige aktivitetsdager, som et ledd i en satsning på området. Barna er vår nærmeste misjonsmark, og vi ønsker å sette fokus på dem gjennom å gjøre aktiviteter sammen. I løpet av aktivitetsdagen samles vi sammen rundt gode, oppbyggelige barnesendinger fra Brunstad TV. Vårt ønske er at de kan få kjenne at de er en del av lokalmenigheten og bli kjent med andre barn og voksne i BCC Østfold. På denne måten knytter vi gode bånd med barna.

Denne søndagen var de største barna, 6-12 år, sammen på Stenerød gård og gjennomførte ulike aktiviteter delt i alderstrinn. For de minste barna var det engasjement på Furuheim, med hoppeslott, fiskedam og deres egne lille samling. Her er det fritt og godt for barna, og foreldrene kunne nyte godt samfunn rundt en kaffekopp eller to.
Samling med BrunstadTV sending for de minste barna.