Dåp på Furuheim

Voksendåp på Furuheim

Søndag den 29. august ble en varm og flott sensommerdag med dåp på Furuheim.

Dette ble en ekstra høytidsdag hvor det var 11 personer som bekjente sitt håp og tro på et seirende liv og lot seg døpe. De ble styrket i sitt personlige valg ved flere appeller, hvor vi hørte at enda er det nådetid til å bli en disippel og komme til et helt nytt liv. 

Det ble bl.a. lest fra Kol. 3, 1-6.
«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham. La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige.»

Dåpen er et symbol på at man reises opp til et nytt liv, hvor man ønsker å følge Jesus som hans disippel.

Det ble en ekstra anledning for de som lot seg døpe og for alle som var til stede til å bli styrket i disippelpakten og til å leve det skjulte liv med Kristus i Gud.