Barnevelsignelse

Søndag 13. juni hadde vi gleden av å invitere til barnevelsignelse på Furuheim. Denne gangen var det ekstra mange barn, da forrige barnevelsignelse faktisk var i november 2019. Alle familier med barn å velsigne var invitert, og det ble til sammen 23 barn med sine familier.

Salen var rigget og satt så fint i stand for anledningen, og det ble en verdig og god samling, hvor fokus var rettet mot nettopp dette med å velsigne barna. 

Barnevelsigelse – etter Jesu eksempel

Vi har et spesielt eksempel i Bibelen, hvordan Jesus tok imot de små barna. Matt. 19. 13. – 15. Jesus la sine hender på dem og velsignet de små barna, og sa; «Himlenes rike hører slike til». Noen som var sammen med Jesus syns at barna kom litt i veien og var til bryderi, men Jesus ville ha de til seg, og han velsignet dem. Det er i samme ånd og forståelse vi bærer barna frem og ber om Jesu velsignelse over disse små.

Dette er en god tradisjon som vi i alle år har praktisert i vår menighet. På denne måten vil også hele forsamlingen få «hilse på» disse nye verdensborgere, og kan legge de på sitt hjerte i sine tanker og bønner.

Hva sier det kristne budskap om barn og dets verdi ?

Gud skapte mennesket i sitt bilde. Barna er Guds skaperverk, og for Gud har et menneske stor verdi. Gud har lagt evigheten, en evighetslengsel ned i oss mennesker, og det er den Gud vil videreføre i hver enkelt ved nåden som kom ved Jesus Kristus. Jesus døde for alle mennesker, og alle har samme mulighet til å motta frelsen i Jesus Kristus og komme til et evig liv.

Alle barn er like verdifulle, uavhengig av evner og intelligens, hudfarge eller nasjonalitet etc. Dette må vi også gi våre barn, slik at de kan være tilfreds med akkurat den de er, og tilsvarende for andre mennesker. Gud gjør ikke forskjell på folk.

Å gi barna en trygg og god grunnvoll

På samlingen ble vi minnet om nettopp dette som Jesus viste og lærte oss, hvordan vi skal ta imot barna. Foreldrene ble videre oppmuntret og påskyndet i deres viktige oppgave som foreldre og omsorgspersoner for barna – for kommende generasjoner. Noe av det viktigste er å gi barna en trygg og god grunnvoll for livet, hvor kjærlighet og godhet, respekt for alle mennesker, samt respekt for Gud og hans skaperverk bør være en del av grunnforståelsen. Likeledes å være tilfreds med hver enkelt, akkurat slik vi er.

Som foreldre er vi blitt betrodd en stor omsorgsoppgave, og skal hjelpe barnet frem til å bli frie og selvstendige mennesker. Selv om det er «våre barn», så eier vi ikke barna våre. De skal vokse opp som selvstendige mennesker, hvor kjærligheten binder gode bånd mellom oss og våre barn, og ikke tvang og påtrykk.