Prosjekter gjennom 2020

/

I 2020 ble flere prosjekter gjennomført i BCC Østfold. I tillegg til ferdigstillelse av nytt mediarom, ble det gjort tiltak for å forbedre strandsonen på Furuheim. I tillegg ble båten vår, Ternen, brukt flittig sommeren 2020.

Nytt mediarom

Tidlig i 2020 sto vårt nye mediarom med oppdaterte tekniske muligheter ferdig. Dette skulle vise seg å bli en svært viktig investering da vi den våren måtte stenge ned alle sosiale sammenkomster, og startet opp med å streame digitale sendinger ut til medlemmene.

I 2020 ble flere prosjekter gjennomført i BCC Østfold.

Bedre fasiliteter – flere muligheter

I BCC Østfold sin mediegruppe er det 15-20 frivillige med interesse innen foto, film og media. De bidrar til å produsere filmer, og til teknisk gjennomføring av ulike samlinger og fester. Spesielt har de fått vist sine kunnskaper gjennom økt satsing på direktesendinger det siste året.

Christiane Ellefsen har hovedansvaret for BCC Østfold media og hun mener det var på høy tid å forbedre fasilitetene i 2020: “Tidligere hadde vi trange og upraktiske lokaler, med lite plass til lagring av utstyr, som påvirket den  kreative utfoldelsen. Et nytt og større mediarom som kan fungere godt som arbeidsrom og som har god plass til oppbevaring var viktig. Men vel så viktig at det er et sted hvor de unge kan bruke kreative egenskaper til å formidle, skape og bygge et godt ungdomsmiljø.”

Satsningen på medieproduksjon har også kommet BCC Østfolds medlemmer godt til nytte. Med mange online-sendinger har medierommet vært et av de mest brukte arealene i 2020. Rommet har blant annet blitt benyttet som innspillingsstudio av ukentlige sendinger for ungdom kalt «Tirsdag kveld fra Hunnbakken». Mange timer ble også brukt til redigering av filmer til magasiner og trivsels-sendinger for både unge og gamle i BCC Østfold, og et prosjekt med digitalisering av gamle filmer har også blitt igangsatt.

Sanering av grønnalger i strandsonen

Hunnebunn, sjøen ved forsamlingslokalet på Furuheim, har i flere år vært plaget av algevekst i vannet. De siste årene har problemet økt, og alger blir liggende i vannkanten og råtne og lage lukt. På forsommeren i år gjorde vi de samme tiltak som Fredrikstad Kommune og Skjærviken lokalsamfunn har gjort hos vår nabo, Vispen Badestrand. Stranden vår og sjøbunnen på sydsiden av brygga, ble renset og algene fjernet.

Lokalsamfunnet har i flere år engasjert seg i algeproblemet, og media og politikere har fulgt opp. Flere runder med utredninger har resultert i en kommunal handlingsplan for Hunnebunn, og vi er veldig glade for å se tiltakene iverksatt.

“Vi er spente på langtidsvirkningen av dette», sier Knut Arild, som har vært vår mann i prosjektet og understreker at vær- og vindforhold vil spille en stor rolle på hvordan utviklingen går videre. “Men badevannet er nå mer attraktivt, og vi håper at mange vil benytte Furuheimstranden på årets fine sommerdager.”

Utleie av Ternen

Båten vår, Ternen, en åpen skjærgårds-jeep på 29 fot, ble sommeren 2020 brukt mer enn somrene tidligere. Både reiserestriksjoner og fint sommervær gjorde at mange ønsket å benytte denne til gruppeaktiviteter.

Båten ble både brukt av ungdom og andre grupper. For å sørge for at mange fikk muligheten til å komme seg på sjøen, ble det satt opp helger hvor båten fungerte som ferje. Online booking og ulike oppmøtesteder og tidspunkt, gjorde at dette ble et populært tilbud.