Annerledesåret 2020

/

Opprettet smitteverngruppe

2020 ble et unntaksår for BCC Østfold, som for resten av landet. Vi er en stor virksomhet med mange medlemmer, så ganske fort besluttet styret å opprette en egen smitteverngruppe som kunne fungere som et rådgivende team i å ta gode beslutninger for våre aktiviteter.

Aline Østmoen Leisterud er i styret og har jobbet mye med å tilpasse aktivitetene våre til kravene om smittevern:

Det var viktig for oss å ta fullt hensyn til retningslinjer fra myndighetene, og samtidig ha noen tilbud til medlemmene. Vi startet raskt med online-sendinger og samlinger, ved å gjøre om lokalene på Furuheim og produsere sendinger i stedet for vanlige aktiviteter. Allerede 25. april arrangerte vi en online festaften for hele menigheten, mens aktivitetene for barn og ungdom var i gang via onlinetilbud enda tidligere.

Aline Østmoen Leisterud

Ved hjelp av det det nye studioet kunne de fleste aktivitetene erstattes med online-tilbud, som for det aller meste ble arrangert uten publikum i salen. Aline Ø. Leisterud sier medlemmene har satt pris på dette alternativet, selv om det ikke blir det samme som vanlig deltakelse: «Vi savner hverandre, men muligheten til å sees online og ha noen felles opplevelser på den måten har vært viktig dette året.»

Engasjement gjennom sosiale medier

Sosiale medier har også bidratt med å skape felleskap og samhold gjennom denne tiden. I tillegg til å nå ut til medlemmene med viktig informasjon, har engasjementet vært stort når vi har arrangert felles tema-dager hvor medlemmene kunne sende inn bilder og hilsninger fra sin hverdag.

Strenge restriksjoner og få muligheter for å møtes – hvordan har unntaksåret 2020 vært for BCC Østfold? Vi tok en prat med forstander Ole L. Olsen.

Hva har vært den største forandringen for oss (som er vant til å samles mange)?

«Den største forandringen er at vi har stengt ned alle våre tradisjonelle menighetssamlinger, og basert oss på å nå ut til medlemmene med online-løsninger. Vi etablerte raskt en plan for BCCØstfold-online, som sammen med sendingene fra BCC har vært en god erstatning for det å kunne møtes. Da fikk vi ekstra god nytte av det nye mediarommet på Furuheim.

I tillegg til det vi har fått til lokalt, har sendingene fra BCC-online, fra oppstarten våren 2020, vært et fantastisk godt innslag til informasjon, åndelig oppbyggelse og trivsel med forskjellige sendinger for seere i alle aldre, barn, ungdom voksne, og familie-sendinger.»

Hva har vært viktigst å få til/største fokus under restriksjonene?

«Aktiviteter for barn og ungdom har vært viktig for oss å holde i gang. Vi er glade for at myndighetene også har vært opptatt av det, og lagt til rette for denne gruppen. De aktivitetene vi har gjennomført for barn og ungdom har hatt stor oppslutning og vært svært positivt for målgruppen, som også har opplevd denne tiden som krevende.»

Hvor viktig har det vært å vise samfunnsansvar for å hindre smitte?

«For BCC Østfold var det viktig at vi som menighet tok vår del i et felles samfunnsansvar, og avlyste alle arrangementer som var mulig og nødvendig. Vi har hatt et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten for de aktivitetene som har blitt gjennomført. Og takket være mange engasjerte medlemmer, som har jobbet med online-sendinger, har vi kunnet samles på nye måter. Styret har også tilrettelagt og ikke minst holdt oss oppdatert på forskrifter og retningslinjer. Og ikke minst har våre medlemmer vist en positiv og god innstilling i at vi som forening tar del i den nasjonale dugnaden. Vi har alle kjent på et ansvar, for å gjøre vårt ærlige bidrag. Men nå ser vi frem til at vi kan arbeide og samles på normalt vis igjen.»

Ole Leisterud Olsen
forstander BCC Østfold