Online årsmøte

/

Vanligvis avholder BCC Østfold årsmøte for sine medlemmer i mai, men pga Covid-19 pandemien valgte styret å utsette dette. Rett etter sommerferien, i starten av august, ble alle medlemmer over 18 år invitert til å delta på årsmøtet online.

Det er viktig for styret å være åpne om hvordan vi jobber, og hva vi jobber med, og årsmøtet er noe vi tar på alvor. Heldigvis har vi hatt utstyr og kompetanse til å gjennomføre dette online.

Håvar Ådalen, styreleder

Livestreamet årsmøte

På Furuheim var salen gjort om til et studio, hvor åtte teknikere streamet møtet direkte ut på medlemmenes nettside.

På forhånd hadde alle medlemmer fått invitasjon som inneholdt agenda og saksdokumenter. De ble også oppfordret til å sende inn spørsmål til styret.

Voteringen ble gjennomført gjennom et elektronisk spørreskjema som ble sendt ut til alle medlemmer ved starten av årsmøtet. Deretter gikk Dina Øverland Lindberg igjennom regnskapet for 2019 og revidert driftsbudsjett for 2020, som var endret på grunn av koronarestriksjonene.

I tillegg fikk årsmøtet en kort informasjon om nye funksjoner på medlemmenes nettside, og smittevern i forbindelse med BCC Østfold sine arrangementer. Styret følger situasjonen tett, og har utarbeidet retningslinjer og risikovurderinger ut fra FHI sine anbefalinger.