Innsamling til fond og nye investeringer i 2019

/

Oppussing av gamlestua

BCC Østfold er i vekst, og vi har et stort behov for å tilrettelegge med bedre muligheter på Furuheim for våre medlemmer. 2019 har vært preget av plassmangel, og med arealer som egentlig er for små har vi gjort en del tiltak for å møte behovet best mulig. Det originale huset på Furuheim, gamlestua, er pusset opp og fungerer nå som møterom, samlingssted og kafé. I tillegg har søndagsskolen fått faste rom for sine grupper.

Kjøp av naboeiendom

Videre har vi kjøpt en mindre naboeiendom med verksted, lager og samlingsrom. For å kunne stille med nok areal i fremtiden trengs større plass og bedre lokaler. Vi skal derfor fortsette å bygge egenkapital, så vi har mulighet til å investere og ha gode fasiliteter for medlemmene også på lang sikt.