Snart ungdom

/

Overgangen fra barn til ungdom

Det er søndag formiddag og 30 sjette- og syvendeklassinger går skogstur i Torsnes. De er en del av et nytt prosjekt som ble startet høsten 2018. Overgangen fra barn til ungdom kan være stor for mange, og dette er et tiltak som skal bidra til å gjøre oppstarten på ungdomsmøtene både lystbetont og trygg.

Ukentlige samlinger

Hensikten er både å bli bedre kjent med sine jevnaldrende i menigheten gjennom lek og aktivitet, samtidig som det er en arena for å bli bedre kjent med Bibelen. Hver uke er det en samling med et eget tema, blant annet Jesus og hans liv, og sentrale trekk i det kristne budskapet. Det gis en innføring i bibelske ord og uttrykk som brukes i forkynnelsen, slik at de unge kan forstå mer av dette og settes i stand til å tenke selvstendig rundt sin egen tro. 

Flere eldre ungdommer er engasjert med å samle og lage aktiviteter for 6.- og 7.-klassingene.

– Når vi møtes i slike settinger er terskelen lav for barna å snakke sammen og spørre om ting. Vi ser at de får sterkere bånd seg imellom og blir godt kjent med sine jevnaldrende før de starter på ungdomssamlingene i menigheten. For mange er tenårene en tid med mye usikkerhet, og da kan det være ekstra viktig å ha gode venner på sin alder, sier Viola Stene, leder på prosjektet.

– Det som er fint med dette prosjektet, er at vi får gjort mer sammen. Vi er mer på tur og har samlinger samtidig. Her er det mer aktuelle temaer for oss enn på søndagsskolen, sier Lissi Ranum. Hun går i 7-klasse og er klar for å delta i ungdomssamlinger med menigheten neste år.

Når vi møtes i slike settinger er terskelen lav for barna å snakke sammen og spørre om ting. Vi ser at de får sterkere bånd seg imellom og blir godt kjent med sine jevnaldrende før de starter på ungdomssamlingene i menigheten. For mange er tenårene en tid med mye usikkerhet, og da kan det være ekstra viktig å ha gode venner på sin alder.

Viola Stene, leder

Det som er fint med dette prosjektet, er at vi får gjort mer sammen. Vi er mer på tur og har samlinger samtidig. Her er det mer aktuelle temaer for oss enn på søndagsskolen.

Lissi Ranum, deltager